From now I will write in english (I´m sorry if grammar or spelling isn´t 100%) and I will start with “WorkLife” or “MyLife”. “WorkLife” will give you inspiration and explanation to different exercises, maybe with a way, a how or just for a fun workout. “MyLife” is the page where I get to write about […]

Read More →

Hälsa är ett ord som klingar positivt i mina öron och det tror jag att det gör hos de allra flesta. Vad det innebär är väldigt individuellt. Enligt WHO så definieras det så här “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Fullständigt är för mig ett väldigt stort ord och det låter nästan […]

Read More →